MOROPRENEURS'

COMMUNITY

Our Community

0

REACH/QUARTER

0

AVERAGE REACH/MONTH

0

FOLLOWERS

0

COUNTRIES

Ang Moropreneur
10 buwan kanina

Sa bawat kaluluwang sumasaksi sa isa sa mga pinakadakilang kapistahan, ang aming pagbati sa Eid Mubarak! Ang aming du?ah na ang Eid ay magiging panahon para sa lahat upang maging mapayapa, ang mga walang tirahan ay masisilungan, at ang mga mahina upang maging mas malakas. Nawa'y umunlad ang katarungan at kabutihan!

#EidMubarak2023

10 buwan kanina

Ka WAGI.

Social healing at Peace building sessions sa Womens cooperatives Bunga Agri - marine producers cooperatives at Andihin Agri - marine producer cooperatives form Province of Sulu.

Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Women Agenda and Growth Initiative Project (WAGI) sa ilalim ng STEP BARMM - isang pinagsamang proyekto ng IOM, UNFPA at UN Women na nag-ambag sa ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?
"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)
Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan alang-alang sa ALLAH ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?

"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)

Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan para sa kapakanan ng ... Tingnan ang higit pa

10 buwan kanina

BISMILLAH?

"O kayong mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo gaya ng itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay matuto ng taqwa (kabanalan)". (Quran 2:183)

Ang ibig sabihin ng Taqwa ay ?kamalayan sa Makapangyarihang Lumikha?. Ito ay isang kalidad na nagpapanatili sa atin ng patuloy na kamalayan sa Ating Gumagawa. Ang taong may taqwa ay nagnanais na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan para sa kapakanan ng ... Tingnan ang higit pa

11 buwan kanina

ATM I Social healing at Peace building sessions sa Buterin Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte.

Ang mga sesyon ng Paglalakbay sa pagpapagaling sa lipunan at Mga Aktibidad sa pagbuo ng kapayapaan sa mga kooperatiba ng kababaihan na bahagi ng proyekto ng WAGI ay bahagi ng isang patuloy na programa na ipinatupad ng UN Joint Program ? Pagsusulong ng pag-iwas sa kaguluhan, pagkakaisa sa lipunan at katatagan ng komunidad ... Tingnan ang higit pa

11 buwan kanina

LOOK I Mga sesyon ng Social healing at Peace building na isinagawa sa Munisipyo ng Paglat at GSKP Maguindanao del Sur kasama ang 4 na kooperatiba sa ilalim ng proyekto ng WAGI.

Ang pagbuo ng kapayapaan ay naging isang patuloy na lumalawak na konsepto, na ginagamit ng iba't ibang aktor na may iba't ibang kahulugan at kasanayan. Sinasaklaw nito ang pagpapatupad ng mga estratehiya upang maiwasan ang tunggalian, mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya, ... Tingnan ang higit pa

11 buwan kanina

Ang pagbuo ng kapayapaan ay isang mahabang daan na dapat nating matiyagang lakaran nang magkasama, nang may pagpapakumbaba at pagpapatawad, upang baguhin ang ating mga komunidad.

Ang mga sesyon ng paglalakbay sa pagpapagaling sa lipunan at mga aktibidad sa pagbuo ng kapayapaan sa kooperatiba ng kababaihan ay bahagi ng proyekto ng WAGI ng isang patuloy na programa na ipinatupad ng UN Joint Program ... Tingnan ang higit pa

11 buwan kanina

LOOK l WAGI ang Kababaihan from SULU

Ang mga kooperatiba ng kababaihan Bunga Agri - mga kooperatiba ng marine producer at Andihin Agri - ang mga kooperatiba ng marine producer mula sa Lalawigan ng Sulu ay sumasailalim sa mga sesyon ng pag-aaral sa komunidad tungkol sa pagbuo ng kapayapaan at pagpigil sa pagkontra sa karahasan na ekstremismo P/CVE.

Ang layunin ng mga sesyon ng karanasan sa pag-aaral na ito ay payagan ang mga kababaihan na suriin ang dinamika ng kasarian ... Tingnan ang higit pa

11 buwan kanina

Alhamdulillah!

Ang Moropreneur Inc. #TMI ay sa RAMADHAN Festival 2023 sa 8Z Bulding, BARMM, Cotabato City.

Tuklasin ang mga produktong gawa ng mga kababaihan ng Bangsamoro!

#WagiAngKababaihan
#WagiProducts

11 buwan kanina

Ramadhan Al - Mubarak sa lahat!

Nawa'y itong Buwan ng Ramadhan ay magdala ng tunay na kaligayahan, kaunlaran, at pagkakaisa para sa iyo at sa iyong pamilya. ???

11 buwan kanina

Ang pag-unawa sa iba't ibang tungkuling ito ng mga kababaihan ay kritikal sa pagbuo ng higit na nuanced at naka-target na mga pagsisikap na kontrahin ang marahas na ekstremismo at maiwasan ang terorismo.

Ipinagpapatuloy ng proyekto ng WAGI ang mga sesyon ng pag-aaral ng komunidad tungkol sa pagbuo ng kapayapaan at pagpigil sa pagsugpo sa karahasan na extremism P/CVE kasama ang mga miyembro ng kababaihan ng Kooperatiba / Organisasyon mula sa Marawi City at Lanao del Sur.

Ang layunin ... Tingnan ang higit pa

ANG MOROPRENEUR, INC ©? 2015 | LAHAT NG KARAPATAN

SEC REGISTRATION # CN 201616423

tlTagalog